Apartat TRANSPARÈNCIA: Subvencions rebudes durant el 2020
17/03/2021

 imatgetransparència

Aguafa va nàixer a partir de les inquietuds d’un grup de persones per a la millora de la qualitat de vida de les persones afectades. Quan un grup s’uneix amb uns fins comuns sol formar una agrupació o una associació. Com associació hem anat creixent des del desconeixement i sempre assessorats per altres associacions com la nostra amb més anys d’experiència i hem treballat baix el paraigua de la FEVAFA, en la Comunitat Valenciana, i de la CEAFA, en la resta del territori espanyol. Hem aprés de lleis i normes, hem declarat l’Associació d’Utilitat Pública per rendir comptes anualment amb el seguiment de la Conselleria de justícia, hem certificat un sistema de gestió amb la NORMA ISO 9001:2015 i així un llarg etc.

Com associació sense ànim de lucre se’ns exigeixen uns requisits fonamentats en la transparència i el bon fer que nosaltres hem incorporat a la nostra política de qualitat per a fonamentar qualsevol acció dirigida des de la nostra entitat perquè som un element clau en la transformació social fent un bon ús dels recursos, tant públics com privats, que rebem per a portar endavant recursos que cobreixen necessitats i que es fonamenten en principis d’igualtat, inclusió i solidaritat.

En aquest context, la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la informació pública i el bon Govern, la Llei 2/2015 de la Generalitat Valenciana, de transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, així com el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell de desenvolupament de la Llei 2/2015, determinen les obligacions de les associacions sense ànim de lucre, per un costat d’informar i donar publicitat a les ajudes rebudes d’origen públic, i per l’altre tota la informació que hem de difondre pel dret de la ciutadania a rebre-la.

 finançadors

Anualment publiquem a la nostra web els comptes de l’exercici econòmic amb la publicació de tota la documentació que previs els tràmits reglamentaris s’envia a la Conselleria de Justícia per mantenir la declaració d’Associació declarada d’Utilitat Pública.

Complint amb les nostres obligacions i amb el convenciment que és necessari com a exemple de la nostra bona pràctica i millora constant, informem de totes aquelles subvencions rebudes durant l’any 2020: l’import total rebuda, entitat pública atorgant i programa o activitat a la qual s’ha destinat.

Col·laboren amb els nostres projectes:

compartir

Tots els drets reservats | Avís legal | Política de privacitat | Ús de cookies | Disseny web: Enunespai