Avís legal

Amb la finalitat de donar compliment a les disposicions recollides en l'article 10 de la Llei 34/ 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els facilitem les següents dades d'informació general:
Nom o denominació social: ASSOCIACIÓ DE GUADASSUAR D'AMICS I FAMILIARS DE PERSONES AMB ALZHEIMER (AGUAFA)
Domicili social: C/ Ermita, 70, CP 46610, Guadassuar, València
C.I.F.: G97261523
Telèfon: 962570796
E-mail: info@aguafa.org

Legislació Aplicable
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els corresponga, i sotmetent-se als Jutjats de València.

Propietat Intel·lectual i Industrial 
Tots els continguts de la present pàgina web, incloent sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que pogueren correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat d'aquesta entitat, quedant reservats tots els drets sobre aquests.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, siga mecànic, electrònic, reprogràfic o altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització per escrit d'aquesta entitat.

Aquesta entitat no serà responsable dels danys o perjudicis que pogueren derivar-se de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d'aquests de qualsevol disposició legal vigent.

Enllaços
Aquesta entitat no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, si escau, pogueren incloure's en el portal, ja que no té cap mena de control sobre aquests, per la qual cosa l'usuari accedeix sota la seua exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regisquen en aquests.