L'Alzheimer

Què és?

L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que produeix un deteriorament físic i mental progressiu afectant el pensament, la memòria, el llenguatge i al desenvolupament de les activitats de la vida diària.

Símptomes

L'Alzheimer comença primordialment amb pèrdua de memòria i sol ser detectat per la família i amics. La persona té cada dia oblits relatius a encàrrecs o cites, on posa els seus objectes, què va dir moments abans, què va fer amb anterioritat, etc.

Poden aparéixer altres símptomes, encara que de manera més subtil:

• Pèrdua de la capacitat i disposició per fer coses.
• Canvi en la destresa que es tenia per aconseguir una cosa.
• Pèrdua del sentit de l'orientació pel que fa al temps i al lloc.
• Pèrdua de la fluïdesa en l'ús del llenguatge.
• Pèrdua en el comportament reflexiu i assenyat per complir deures elementals, normes o costums de cada dia.
• Pèrdua per pensar en abstracte, tenir nocions, entendre qüestions aritmètiques, descriure una mica més enllà de la seua forma, color, estructura o proporció.
• Pèrdua en la manipulació d'objectes i coses molt familiars, en l'activitat gestual, en la realització de gestos simples que no impliquin objectes, com els de mímica.
• Pèrdua d'interès, iniciativa i motivació, amb dificultat per concentrar-mentalment en alguna cosa.
• Retraïment en el tracte amb els altres, canvis bruscos i immotivats cap al mal humor.
• Pèrdua de la noció de si mateix i canvi clar de la personalitat.

Evolució

El curs de la malaltia d'Alzheimer pot ser més o menys llarg en funció de múltiples variables, i també de l'estat general de salut de la persona malalta i les cures a què és sotmesa.

Hi ha dos tipus de malaltia d'Alzheimer: d'inici primerenc i d'inici tardà, que és el tipus més comú. En el primer, els símptomes apareixen abans dels 60 anys, és molt menys comú i és responsable de només el 5 al 10% dels casos. No obstant això, tendeix a progressar ràpidament. La velocitat de progressió és diferent per a cada persona. Si la malaltia d'Alzheimer es desenvolupa ràpidament, és probable que continue progressant de la mateixa manera, però si ha estat de desenvolupament lent, probablement seguirà un curs lent.

Abordatge

Farmacològic

S'utilitzen els anticolinesteràsics o inhibidors de l'acetilcolinesterasa, fàrmacs que eleven els nivells d'acetilcolina en el cervell. Tacrina, donepezil i rivastigmina són els fàrmacs indicats en les primeres etapes de la malaltia. Amb aquests medicaments es milloren les fases inicials i moderades de la patologia, retardant el deteriorament de la memòria i l'atenció. Aquest tipus de tractament es combina amb un altre simptomàtic, que s'administra, a mesura que el pacient va denotant diversos símptomes que acompanyen la malaltia, com ara la depressió, estats d'agitació, alteracions del son, o complicacions més tardanes.

No farmacològic

Es tracta d'una sèrie d'actuacions terapèutiques dirigides al malalt per millorar el seu benestar i millorar la seva qualitat de vida. Els tractaments no farmacològics tenen com a objectiu exercitar i reforçar les capacitats cognitives que encara preserva el malalt, sense pretendre recuperar les que ja estan perdudes. Segons nombrosos estudis està comprovat que l'adequada combinació d'ambdós tractaments produeix en la persona malalta una evolució més lenta sobretot quan s'inicien en fases molt inicials de la malaltia.

Comparteix

Com podem ajudar-te?

Resolem els teus dubtes

En l'actualitat AGUAFA ofereix diferents serveis especialitzats al col · lectiu afectat i forma part de la xarxa associativa constituïda en tota la Comunitat Valenciana (FEVAFA) i en tot el territori espanyol (CEAFA). Som una entitat plenament consolidada amb una gran experiència a més d'haver estat declarada d'utilitat pública pel Ministeri de l'Interior.