fix quisom

Aguafa és una entitat sense ànim de lucre des de 2002. El seu principal objectiu és incrementar la qualitat de vida de les persones afectades per una demència a través d'un entorn adequat i de l'aplicació de teràpies no farmacològiques que alentisquen el procés evolutiu de la seua malaltia, millore el seu desenvolupament en les activitats de la vida diària i augmente la seua autoestima, així com proporcionar un respir psicològic al cuidador.

Aquesta associació va començar el seu camí l'any 2002 quan un grup de familiars de persones amb Alzheimer començà a gestar la idea de crear una associació a la localitat de Guadassuar com un recurs més accessible a tota la població, a causa de les dificultats per desplaçar-se i la forta creença en poder disposar d'un servei local.

Fins aquest moment no existia cap recurs ni públic ni privat especialitzat en l'atenció a les necessitats socials, assistencials i sanitàries que presentaven el col·lectiu afectat. Així, l'Associació es va constituir un 25 de setembre de 2002 i va iniciar els seus serveis al febrer de 2003 amb tallers per als malalts i atenció psicològica per als seus cuidadors familiars.
En l'actualitat AGUAFA ofereix diferents serveis especialitzats al col · lectiu afectat i forma part de la xarxa associativa constituïda en tota la Comunitat Valenciana (FEVAFA) i en tot el territori espanyol (CEAFA). Som una entitat plenament consolidada amb una gran experiència a més d'haver estat declarada d'utilitat pública pel Ministeri de l'Interior.

associacio_01

 

La junta directiva està formada per un grup de persones que d’una manera o una altra estan relacionades amb la malaltia d’Alzheimer, ja siga per tindre familiars afectats o per estar sensibilitzats especialment per un problema que afecta hui en dia un gran percentatge de la població. El factor comú d’este grup és el compromís de treballar voluntàriament per fer de l’Associació un referent per a les famílies afectades per esta malaltia.

Es tracta d’una tasca totalment voluntària on l’acció partix de l’esforç de cadascú d’ells i de la unió de tots amb un mateix fi: Millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia d’Alzheimer i altres demències.

La junta directiva està constituïda per les següents persones:

- Presidenta: Maria Olmos Camarasa
- Vicepresidenta: Marga Remígia Olmos
- Secretari: Rafael Úbeda Barberà
- Tresorera: Mª José Lledó Lafuente
- Vocal 1: Emilia Cervera Tortajada
- Vocal 2: Mª Oreto Beltran Arnandis
- Vocal 3: Mª José Ribes Climent
- Vocal 4 y 5: Enrique Roig Beltran y Teresa Tello Ribes

associacio_05

 

visor objectius

Utilitzar els recursos que l'Associació té, o puga tindre, al seu abast per proporcionar benestar social, físic i psíquic a les persones afectades per la malaltia d'Alzheimer i altres demències.
Promoure activitats que donen respostes als problemes que presenten els afectats ja siguen d'àmbit econòmic, social, cultural, físic o d'entreteniment.
Crear serveis socioassistencials segons les necessitats dels afectats.
Orientar i assessorar els familiars i cuidadors sobre l'atenció als malalts.
Fomentar la solidaritat entre altres sectors de la població.
Sensibilitzar la societat de la problemàtica viscuda pels afectats, i la repercussió que comporta a tots els nivells de la vida d'un individu i la seua família.

associacio_02

 

fixe activitats

Activitats dirigides a l'estimulació no farmacològica de les persones afectades de demència amb l'objectiu de:
• Mantenir la persona activa.
• Fomentar l'autoestima.
• Incrementar o mantenir, durant el major temps possible, les relacions socials.
• Crear unes activitats que facen gaudir el malalt d'una vida activa adaptada a les seues circumstàncies personals.
• Oferir un espai dinàmic que, al mateix temps que s'intervé terapèuticament amb el malalt, proporcione a la família un respir, tant físic com psicològic.

Activitats dirigides als familiars i cuidadors.
• Activitats dirigides a la formació per millorar l'atenció als malalt.
• Proporcionar informació actualitzada sobre els avanços, teràpies i tractaments.
• Analitzar les seues necessitats i convertir-les en recursos i serveis que milloren la seua qualitat de vida.

Activitats dirigides a la societat en general.
• Accions per sensibilitzar diferents sectors de la població.
• Campanyes informatives per donar a conèixer la realitat viscuda per les famílies afectades.
• Actes solidaris dirigits a incentivar la col·laboració i ajuda als afectats amb l'objectiu comú de millorar la qualitat de vida.

associacio_03

 

fixe normativa

Missió
Incrementar la qualitat de vida de les persones afectades per una demència a través d'un entorn adequat i de l'aplicació de teràpies no farmacològiques que alentisquen el procés evolutiu de la malaltia, milloren el desenvolupament en les activitats de la vida diària i augmenten l'autoestima, així com proporcionar un respir psicològic al cuidador.

Visió
• Ser referent a la comarca com a Associació per mitjà de l'atenció de qualitat i la proximitat dels nostres professionals atenent de manera global la família.
• Desenvolupar la nostra actuació en aquells casos que es troben en fases inicials i moderades sense deixar de costat aquelles persones que estan en fases més avançades.
• Tindre un esperit de recerca i innovació en teràpies no farmacològiques que ajuden a la intervenció amb el malalt i fomentar-ne l'ús.
• Distribuir adequadament els recursos humans i materials de què pot disposar l'entitat per oferir un servei de qualitat impulsant el creixement i expansió per mitjà de la millora contínua.

Valors
• Qualitat en la gestió. Dirigits cap a la millora i ampliació dels serveis.
• Transparència. Claredat en la informació i honestedat en les accions.
• Professionalitat. Amb l'actuació de professionals especialitzats i experts en la matèria.
• Coherència. Ser conseqüents en les nostres activitats i accions segons les finalitats que marca la nostra entitat.
• Respecte. Cap a la presa de decisions del malalt i dels seus familiars.

Política de qualitat
Mitjançant la nostra Política de Qualitat, pretenem oferir un servei de qualitat per a tots i cadascun dels nostres grups d'interès.

Amb els nostres usuaris
• Oferir un tracte humà: acollidor, càlid, amable i respectuós tenint en compte la pluralitat i la diversitat.
• Confidencialitat de la informació i desenvolupament d'un pla de protecció de dades d'acord amb la normativa vigent.
• Compromís amb els nostres usuaris: Fer tot el possible per trobar solucions viables als seus problemes, oferint-los una intervenció social, psicològica i emocional que puga afavorir la seva autonomia i integració.
• Millora contínua per oferir un servei de qualitat.

Amb la Junta Directiva
• Informar i donar a conèixer la política de qualitat, que es durà a terme al Centre, així com els resultats de l'avaluació i les mesures de millora.
• Comptar amb la seua aprovació, suggeriments i suport en tot el procés de la gestió de qualitat.

Amb els nostres treballadors
• Treballar des del compliment de les normes legals establertes, per una constant millora en la satisfacció per la feina.
• Aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals i de la salut, basat en la detecció, prevenció, correcció i avaluació de les situacions de risc a les quals estan exposats els treballadors.
• Fomentar el treball en equip mitjançant la capacitat d'autocrítica, l'escolta activa i l'acollida a noves iniciatives.
• Motivar el personal en la implicació al Pla de Qualitat.
• Vetllar perquè el comportament dels treballadors en el seu afany professional siga ètic.

Amb el Voluntariat
• Ser una entitat inscrita al Registre d'Entitats del Voluntariat de la Comunitat Valenciana.
• Complir amb els drets i obligacions sobre el voluntariat segons els estatuts del voluntariat de l'Associació.

Amb els nostres finançadors
• Mantenir una bona comunicació contínua i oberta.
• Mantenir un clima de col · laboració i treball conjunt.
• Dur a terme intervencions coordinades i coherents amb la finalitat d'aconseguir una màxima qualitat.
• Estar compromesos en l'anàlisi i avaluació del servei i dels resultats obtinguts.
• Treballar amb transparència, facilitant tota la informació possible.

Amb els nostres col·laboradors i proveïdors
• Signar acords de col·laboració amb altres entitats i professionals per millorar els processos de coordinació i optimització de recursos.
• Establir acords de qualitat concertada amb els proveïdors.
• Revisió constant de la qualitat dels productes contractats.

L'entitat titular i tot el personal volen manifestar un compromís ferm amb el compliment dels requisits establerts en la norma ISO 9001:2015, així com amb el compliment dels requisits legals i reglamentaris que ens puguen afectar i manifestem també el nostre ferm compromís amb la millora contínua en el desenvolupament de la nostra activitat.
Aquesta política, que és coneguda per tot el personal, té el seu compromís per poder desenvolupar-la i amb la implicació de la Direcció, que vetllarà pel seu compliment i per la seua revisió i millora.

assoc

compartir

Tots els drets reservats | Avís legal | Política de privacitat | Ús de cookies | Disseny web: Enunespai